Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

vela

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
vela
vela
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viabrzask brzask
vela
5953 1d9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
7239 c3bd
Reposted fromtwice twice viabrzask brzask
vela
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viabrzask brzask

July 08 2015

vela
vela
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek

July 07 2015

vela
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

July 05 2015

9905 e90b 500
vela
2186 0f90 500
vela
7717 b5fd
Reposted fromiamstrong iamstrong viaimpressionante impressionante
vela
0981 d19d
Reposted fromhalfjohn halfjohn viadifferent-love different-love
vela
7055 6060 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaAnjax333 Anjax333
vela
7717 b5fd
Reposted fromiamstrong iamstrong viaimpressionante impressionante
vela

Zawsze pragnęłam znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze.


— a jest bardzo trudno.
Reposted fromchockolatehopee chockolatehopee viaAnjax333 Anjax333

July 04 2015

vela

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
vela
3980 a997 500
Pokolenie Ikea Kobiety vol.7
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
vela
vela
Spraw bym na nowo czuła po raz pierwszy.
— Katarzyna Wołyniec "Coś dłuższego"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl