Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

4239 dd79 500

ungolde:

u n g o l d e

Reposted fromtosiaa tosiaa vianezavisan nezavisan
vela

March 13 2017

vela
3621 6a67

March 12 2017

0466 0c41
vela
Większość ludzi uważa, że najbardziej intymnym doświadczeniem na świecie jest seks. Ale tak nie jest. Seks nie jest najbardziej intymnym przeżyciem, jakie mogą dzielić kochankowie. Nawet gdy jest piękny.Nawet gdy jest idealny. Najbardziej intymnym przeżyciem jest pozwolenie, by ukochane osoby zobaczyły nas w najgorszej formie. Wtedy, gdy jesteśmy najsłabsi. Prawdziwa intymność jest wtedy, gdy nic nie jest idealne.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabecausefuckyou becausefuckyou
vela

March 05 2017

8625 6f02 500

skortgorl:

mixxmix

vela
3039 6f9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
vela
vela
0308 1192
Reposted fromcalifornia-love california-love

February 16 2017

vela

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
vela
vela
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viabrzask brzask
vela
5953 1d9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
7239 c3bd
Reposted fromtwice twice viabrzask brzask
vela
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viabrzask brzask

July 08 2015

vela
vela
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek

July 07 2015

vela
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

July 05 2015

9905 e90b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl